Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính phủ phản quang

Ngày tạo : 22/10/2018

Ngày 28/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính phủ phản quang được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa chỉ tại: 171 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có giá trị với lô hàng theo hợp đồng mua bán số 19-2018/AGC-TK/02 ngày 09/2/2018và tờ khai nhập khẩu số 101892637450 ngày 08/03/2018.

Các tin liên quan