Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính màu hấp thụ nhiệt

Ngày tạo : 18/12/2018

Ngày 25/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính màu hấp thụ nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa chỉ tại: 171 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có giá trị với lô hàng theo hợp đồng mua bán số 26-2018/AGC-TK/04 ngày 05/03/2018 và tờ khai nhập khẩu số 101944281460 ngày 09/04/2018.

 

Các tin liên quan