Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Lô sản phẩm Đá sa thạch màu đen xám và Đá sa thạch đỏ của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng khoáng sản miền trung đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 21/07/2017

Ngày 27/04/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Đá sa thạch màu đen xám và Đá sa thạch đỏ của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng khoáng sản miền trung có địa chỉ tại Thôn Phú Nham Đông, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực cho lô hàng cung cấp cho công trình Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ thuộc Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (theo Hợp đồng kinh tế số 34/2017/HĐKT/HH-DIC ngày 16/03/2017 giữa Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng và Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng khoáng sản Miền Trung).

Các tin liên quan