Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Lô sản phẩm Đá sa thạch Ấn Độ được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 21/07/2017

Ngày 24/05/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Đá sa thạch Ấn Độ màu vàng mặt nhám, kích thước 200x200x20 được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng có địa chỉ tại Tầng 6, tháp B - Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực cho lô hàng nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán số: GG/PI/MAR/001/2016-2017 ngày 16/03/2017, tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 101391821900 ngày 06/05/2017.

Các tin liên quan