Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Lô sản phẩm Cửa nhựa ABS của Công ty TNHH D-STEEL VINA KOREA phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004

Ngày tạo : 21/07/2017

Ngày 14/06/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004 cho lô sản phẩm Cửa nhựa ABS của Công ty TNHH D-STEEL VINA KOREA có địa chỉ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực cho lô hàng cung cấp cho công trình Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp – VINAFOR tại số 55 đường 430 phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (theo hợp đồng kinh tế số 031116/HĐ/SONGDA1.01-DSTEEL ngày 03/11/2016 về việc cung cấp và lắp đặt cửa ABS YOUNGLIM).

Các tin liên quan