Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận sản phẩm Gạch ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 01/09/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch ốp lát ép bán khô của Công ty TNHH Vitto Phú Lộc có địa chỉ tại Lô CN 3-10-12 khu công nghiệp La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 01/6/2020 đến ngày 31/5/2021 và chịu sự giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan