Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Gạch đất sét nung được sản xuất tại Công ty TNHH Hoa Mai có địa chỉ tại khu Phú Cát, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 10/8/2020 đến ngày 10/8/2021.

Các tin liên quan