Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Gạch bê tông được sản xuất tại Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển DIC Hà Nội có địa chỉ tại số nhà 25B, ngõ 3 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hóa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 04/9/2020 đến ngày 04/9/2021.

Các tin liên quan