Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Gạch bê tông được sản xuất tại Công ty TNHH Tư vấn và phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà có địa chỉ tại đường Trần Văn Chuông, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 01/9/2020 đến ngày 01/9/2021.

Các tin liên quan