Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Gạch bê tông đặc M7,5: kích thước (220x100x60)mm, kích thước (250x150x100)mm được sản xuất tại Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Hoàng Phát có địa chỉ tại thôn Tham Kha, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 04/12/2020 đến ngày 04/12/2021.

Các tin liên quan