Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc, kích thước (220x105x65)mm, M 7,5

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho Gạch bê tông đặc, kích thước (220x105x65)mm, M 7,5 được sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 10/7/2020 đến ngày 10/7/2021.

Các tin liên quan