Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc, gạch bê tông rỗng

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho Gạch bê tông đặc, gạch bê tông rỗng được sản xuất tại Công ty TNHH Hồng Phong – Nhà máy gạch không nung Đoan Hùng có địa chỉ tại thôn Phượng Hùng 1, xã Chi Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 28/5/2020 đến ngày 27/5/2021.

Các tin liên quan