Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc, gạch bê tông rỗng, M 7,5

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Gạch bê tông đặc kích thước (220x130x100)mm, kích thước (220x100x60)mm; M 7,5; Gạch bê tông rỗng kích thước (220x100x60)mm, kích thước (210x100x60)mm; M 7,5 được sản xuất tại Công ty TNHH thương mại Tiến Tâm có địa chỉ tại tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 28/8/2020 đến ngày 28/8/2021.

Các tin liên quan