Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Cốt liệu cho bê tông và vữa được sản xuất tại Công ty TNHH Toàn Trung có địa chỉ tại số nhà 021, tổ 31 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 26/11/2020 đến ngày 26/11/2021.

Các tin liên quan