Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4- Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay được cung cấp bởi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera

Tháng 02/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Bê tông khí chưng áp được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera có địa ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu

Ngày 08/06/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch Bê tông được cung cấp bởi Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu có đia chỉ tại thôn ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần T&P GLOBAL

Ngày 08/07/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay và Phụ gia khoáng cho Bê tông đầm lăn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm Gạch ốp lát ép bán khô

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch ốp lát ép bán khô của Công ty TNHH Vitto Phú Lộc có địa chỉ tại Lô CN 3-10-12 khu công nghiệp La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm Tro bay tại chân silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho sản phẩm Tro bay tại chân silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV có địa chỉ tại thôn Đồng ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm giàn không gian nút cầu có đường kính cầu đến 280mm, đường kính thanh giàn liên kết chịu lực đến 219mm

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp JGJ 78-91 cho sản phẩm giàn không gian nút cầu có đường kính cầu đến 280mm, đường kính thanh giàn liên kết chịu lực đến 219mm của Công ty Cổ phần cơ khí công ... Chi tiết