Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo hoãn tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thông báo hoãn tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” tại Hà Nội

Theo thông báo số 11/ TTĐT&TCH  ngày 10 tháng 03  năm 2014 của Viện Thông tin, Đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp Bồi d­ưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng vào ngày 24 tháng 6 năm 2014 tại Viện khoa học công nghệ xây dựng  - số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy -Hà Nội.  Nh­ưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Viện xin thông báo hoãn tổ chức lớp Bồi d­ưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng o ngày 24 tháng 6 năm 2014 tới các đơn vị cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan