Đào tạo thí nghiệm viên

Mở các lớp đào tạo TNV trong tháng 6/2012 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 6/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức tại Hà Nội các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo TNV về “Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của Vật liệu kim loại và liên kết hàn" học trong 07 ngày, khai giảng vào ngày 14/6/2012 (thứ năm); Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về "Phương pháp phân tích Nước dùng cho xây dựng" học trong 07 ngày, khai giảng vào ngày 22/6/2012 (thứ sáu).
Địa điểm tổ chức lớp học
: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:
Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh),  Fax: 04.37561359; E-mail:
daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan