Ban biên tập

Ban biên tập

Ngày tạo : 12/01/2022


Đinh Quốc Dân

- Tổng biên tập

Nguyễn Nam Thắng

- Phó Tổng biên tập, Trưởng Ban biên tập

Trần Chủng

- Biên tập viên

Nguyễn Hồng Hải

- Biên tập viên

Nguyễn Thanh Bình

- Biên tập viên

Cao Duy Khôi

- Biên tập viên

Đỗ Tiến Thịnh

- Biên tập viên

Hoàng Minh Đức

- Biên tập viên

Đỗ Thị Lan Hoa

- Biên tập viên

Trần Huy Tấn

- Biên tập viên

Trần Toàn Thắng

- Biên tập viên

Diêm Công Huy

- Biên tập viên

Nguyễn Sơn Lâm

- Biên tập viên

Vũ Văn Chủ

- Biên tập viên

Nguyễn Mạnh Cường

- Biên tập viên

Phạm Anh Tuấn

- Biên tập viên

Vũ Cao Anh

- Biên tập viên

Nguyễn Thế Vinh

- Biên tập viên

Nguyễn Hồng Hạnh

- Biên tập viên

Nguyễn Thị Thu Hà

- Thư ký tòa soạn

 

 

Các tin liên quan