Ban biên tập

Ban biên tập Tạp chí KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 30/06/2015


1.TS. Nguyễn Đại Minh - Tổng biên tập

2. PGS. TS Trần Chủng - Phó Tổng biên tập

3. TS. KTS Nguyễn Dũng - Trưởng ban biên tập

4. TS. Trần Bá Việt -  Biên tập viên 

5. TS. Nguyễn Hồng Hải - Biên tập viên

6. TS. Đinh Quốc Dân - Biên tập viên

7. TS. Vũ Thành Trung - Biên tập viên

8. TS. Cao Duy Khôi - Biên tập viên

9. CN. Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký tòa soạn

Các tin liên quan