Tin tức

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo thông báo số 10/ VKH – TT ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Trung tâm Đào tạo và Thông tin – Viện KHCN Xây dựng, Trung tâm sẽ tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” (theo chương ... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo thí nghiệm viên về "Phương pháp phân tích nước dùng cho xây dựng"

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức tại Hà Nội 01 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về "Phương pháp phân ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp tập huấn chuyên đề, đào tạo thí nghiệm xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo thí nghiệm viên và bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2010, đ­ược sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 3 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ về “Thí nghiệm các tính chất Cơ - lý ... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức tại Hà Nội 01 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 01 lớp tập ... Chi tiết

Thông báo về việc đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 01 lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 02 lớp tập huấn BDNV tại TP. ... Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức các lớp tập huấn trong Quý I năm 2010 tại Hà Nội

Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới và tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho các cá nhân, Cơ quan, Doanh nghiệp, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng sẽ mở các khóa đào tạo trong quý I năm 2010 tại Hà ... Chi tiết

Thông báo mở 02 lớp bồi dưỡng về “Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật” và “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình” tại Hà Nội

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa kỹ thuật và công tác trắc địa công trình, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức 02 lớp bồi ... Chi tiết