Thông báo

Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2020

Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT; Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-VKH ngày 17/04/2020 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ năm 2020 như sau:

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh gồm: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, mã số: 9580204; Kỹ thuật xây dựng, mã số: 9580201; Kỹ thuật vật liệu, mã số : 9520309; Kỹ thuật địa chất, mã số: 9520501.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Đăng ký dự thi tuyển (qua email, công văn cơ quan, hồ sơ sơ bộ...): Trước ngày 30/10/2020.

Hồ sơ đầy đủ: Hạn nộp cuối cùng ngày 15/11/2020.

Thời gian tuyển sinh:

Cuối tháng 11 năm 2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng sẽ thông báo thời gian cụ thể.

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Hồng Hạnh, Email: nghiencuusinh.ibst@gmail.com, Di động: 0904264633/024.37556098.

Thông báo tuyển sinh năm 2020.

Các tin liên quan