Thông báo

Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm 2020

Căn cứ vào bảng tổng hợp ngày 28/10/2020 về kết quả học tập, điểm phỏng vấn của các ứng viên dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch đặc cách viên chức, Viện KHCN Xây dựng thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm 2020 như sau:

-     Số lượng ứng viên tham gia dự tuyển là 14 người cho các vị trí làm việc sau: Triển khai, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng: 03 người;

-     Triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trùng tu, bảo tồn di tịch, sửa chữa bảo tồn công trình cổ: 02 người;

-     Nghiên cứu, triển khai chuyên ngành trắc địa, địa chất, công trình dân dụng, công nghiệp, đo đạc bản đồ: 02 người;

-     Nghiên cứu trong lĩnh vực bê tông: 01 người;

-     Nghiên cứu, triển khai tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển công nghệ và vật liệu mới: 02 người;

-     Thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán, quyết toán công trình xây dựng: 02 người;

-     Lưu trữ: 01 người;

-     Quản lý khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng: Theo dõi đề tài, tiêu chuẩn, quy chuẩn… : 01 người.

Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức của 14 ứng viên.

Các tin liên quan