Tin tức

Góp ý dự thảo QCVN 02:2020/BXD

QCVN 02:2020/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức xây dựng trên cơ sở soát xét QCVN 02:2009/BXD, với sự hợp tác của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Vật lý địa cầu ... Chi tiết

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chống ăn mòn và xây dựng

Ngày 11/11/2020, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chống ăn mòn và xây dựng - Viện KHCN Xây dựng. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Viện, Lãnh ... Chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng

Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng. ... Chi tiết

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. ... Chi tiết

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng

Ngày 30/10/2020, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm phát triển vật liệu xây dựng - Viện KHCN Xây dựng thay Giám đốc Nguyễn Hùng Minh nghỉ hưu theo chế độ. Tham ... Chi tiết

Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung

Ngày 23/10/2020, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung - Viện KHCN Xây dựng. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Viện, ... Chi tiết

Bổ nhiệm lại Giám đốc Viện chuyên ngành Bê tông

Ngày 01/10/2020, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Viện chuyên ngành Bê tông - Viện KHCN Xây dựng. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng ... Chi tiết