Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Ngày 12/11/2010, Viện KHCN Xây dựng có thông báo số 31/TTĐT&TCH về việc tổ chức đào tạo thí nghiệm viên và nghiệp vụ hoạt động xây dựng, trong đó có lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” tổ chức tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng vào ngày 30/11/2010. Nhưng do điều kiện khách quan lớp học không tổ chức vào ngày 30/11/2010 mà được tổ chức vào ngày 23/11/2010 tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng theo công văn số 32/TTĐT&TCH ngày 26/10/2010.

Vậy Viện KHCN Xây dựng xin thông báo tới các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp học sẽ tập trung làm thủ tục nhập học vào lúc 14h00 ngày 22/11/2010 và khai giảng lớp vào lúc 08h00 ngày 23/11/2010 tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 – Phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.

Các tin liên quan